Hier leggen we je graag uit welke persoonsgegevens we verzamelen, gebruiken en met welk doel.

De Happiness Academie Nederland geeft training, advies en coaching in alles dat draait om het vergroten van geluk, in mensen en organisaties. Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over kennis en ervaringen uit de gelukskunde. Daarbij verwerken we privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we daarbij samen met andere bedrijven.

We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat we:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer we jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wil opnemen, dan mag dat natuurlijk altijd.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website, gratis downloads en diensten laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We verwerken onderstaande gegevens, afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op deze websites gebruikt.

 • NAW-gegevens
 • Naam organisatie
 • E-mailadres
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer

Doeleinden

We verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de door jou opgevraagde gratis download te sturen.
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een focusgesprek of interesse in coaching of training.
 • Om jouw vragen te beantwoorden, per e-mail of telefonisch.
 • Om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. We geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken we gebruik van een derde partij voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Wanneer we jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen we ervoor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en je wachtwoord te wijzingen. Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijk om je af te melden voor mailings. Daarbij heb je de keuze om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde lijsten.

Inwerkingtreding: deze privacyverklaring is in werking getreden op 15 april 2019.