LET OP!     SITUATIE GEWIJZIGD

Vanmorgen zag ik voor de zoveelste keer op dezelfde plek het verkeersbord “LET OP! SITUATIE GEWIJZIGD” staan. De gedachte die ik steeds weer heb is: “Jaja, dat weet ik nu wel hoor. Kan dat bord niet gewoon weg? De laatste weken is de situatie toch niet meer gewijzigd!?” Maar is dat wel zo? Is de situatie niet iedere keer anders?

Ik realiseerde me opeens dat de situatie iedere keer toch echt anders is. Ja, iedere keer als je er voorbij rijdt, is er toch weer wat veranderd. Er zijn bijvoorbeeld andere fietsers, automobilisten en voetgangers die ik nog nooit eerder heb gezien. De natuur was nog nooit zoals het nu is. De mensen hebben weer andere gedachten dan gisteren, zijn met andere dingen bezig.

Vanmorgen reed ik de weg die ik 5 dagen in de week rijd. En iedere dag is het weer anders. Iedere dag rijd ik anders en zie ik andere dingen en heb ik andere gedachten. Dat geldt ook voor de mensen en dingen om mij heen. Nooit is het hetzelfde. En toch valt het me meestal niet op.

Alles is nooit hetzelfde!

Situaties en omstandigheden veranderen dus continue. Wijzelf veranderen ook continue. Onze gedachten zijn nooit exact hetzelfde. Er is geen enkele maand, week, dag, uur, minuut, seconde die we twee keer op exact dezelfde manier (be)leven. We doen en denken iedere keer weer anders. Veel van onze gedachten komen regelmatig terug en we doen ook regelmatig dezelfde dingen of bezigheden, maar toch…. is het iedere keer weer net iets anders. De kleine veranderingen merken we zelden nog op of zijn we zelden van bewust. Hoe vaak denk jij “He, die boom is gegroeid” of “Die fietser heb ik nog nooit gezien” of “De stoel is verplaatst.”

Onze hersenen zijn dusdanig getraind om deze kleine veranderingen niet meer bewust waar te nemen. Onze hersenen zijn voorbereid om met dit soort kleine veranderingen om te gaan. Onze hersenen geven geen signaal af om alert te worden bij deze kleine veranderingen. Het zou ook erg vermoeiend en onmogelijk zijn om iedere kleine verandering bewust waar te nemen.

“Onze hersenen zijn dusdanig getraind de kleine veranderingen niet meer bewust waar te nemen”

Onze hersenen gaan niet bewust “aan” bij deze kleine alledaagse veranderingen. Ga maar eens bij jezelf na: hoe vaak ben je je van zulke kleine veranderingen bewust?

WANNEER GAAN ONZE HERSENEN “AAN”? LET OP!   SITUATIE GEWIJZIGD

Onze hersenen gaan aan in diverse omstandigheden. Bij iedere persoon is dit weer anders. De ene persoon is overdonderd door een prachtig schilderij terwijl een ander er achteloos aan voorbij gaat. De ene persoon heeft moeite met een verandering in zijn leven terwijl de andere er gemakkelijk mee om lijkt te gaan. De ene medewerker heeft moeite met de wijzigingen in de organisatie terwijl een ander daar juist plezier aan beleeft.

Er zijn diverse redenen waarom de hersenen wél een signaal geven bij veranderingen. Hieronder enkele redenen.

 • Je verwacht een “ja” maar krijgt een “nee”,
 • Je herkent een situatie die impact op je heeft gehad,
 • Je bent je bewust van een verandering in jezelf of om je heen,
 • Je ervaart stress,
 • Er wordt afgeweken van waarden, normen, regels en/of afspraken,
 • Er zijn (grote) veranderingen in je werk,
 • Je voelt je onzeker, bedreigd of angstig,
 • De situatie raakt je interesse of persoonlijke passie,
 • Je ervaart verlies van dierbaren of dingen,
 • Je bent hopeloos verliefd.

Ga voor je zelf maar eens na in welke situaties jouw hersenen “aan” gaan. Doe je dit bewust of overkomt het je? Hoe ga je met die veranderingen om?

BEREID JE HERSENEN VOOR OP VERANDERINGEN

In ons leven verandert er veel. Kleine dingen die  ongemerkt aan ons voorbij gaan of situaties die veel impact op ons leven hebben. Gelukkige mensen zijn voorbereid op veranderingen. Met gelukskunde kun je je voorbereiden op veranderingen in je leven. Hoe beter je voorbereid bent des te gelukkiger je als mens kunt zijn. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat gelukkige mensen ook veranderingen in hun leven ondergaan, maar daar flexibeler en eleganter mee omgaan.

“Gelukkige mensen zijn voorbereid op veranderingen”

Enkele tips die je helpen beter om te gaan met veranderingen:

 • Wees je bewust dat alles om je heen en in jezelf continu verandert.
 • Die veranderingen kunnen positief als ook negatief zijn.
 • Die verandering zijn er gewoon, realiseer je bij negatieve veranderingen dat je niet altijd 100% gelukkig kunt zijn.
 • Kijk eens terug op negatieve veranderingen en benoem de positieve effecten die ze hebben gehad.
 • Wees je bewust dat ondanks die ene grote verandering waar je nu last van hebt,, er vele veranderingen op hetzelfde moment zijn. Train jezelf om ook bewust te zijn van de andere veranderingen op hetzelfde moment
 • Kijk naar mensen die dezelfde veranderingen hebben doorgemaakt of doormaken en daar goed mee om gaan.

Er zijn nog meerdere uitgebreidere methodes om beter voorbereid te zijn voor veranderingen met impact in je leven Deze komen uitvoerig aan bod in onze cursus gelukskunde.

Bereid je dus goed voor op de toekomst! Neem contact op met Marco of Erna voor de mogelijkheden die de Happiness Academie Nederland je te bieden heeft.

We lezen graag je reactie

Dankjewel voor je reactie!